Lao Ma Ti Hua

Year: 2013

Duration: 4 min 51 sec

Music video for Laoma Tihua by Ai Weiwei.

Song by Ai Weiwei with music by Zuoxiao Zuzhou.

Video by Ai Weiwei Studio.

© 2013 Ai Weiwei.